www.nos.info.pl

Domena na sprzedaż cena 6000 zł + VAT

 lub dzierżawa 800 zł + VAT / rok

informacje na stronie www.al.pl 

 

Nos, będący początkiem dróg oddechowych spełnia kilka bardzo ważnych funkcji:
    - początek drogi oddechowej,
    - funkcja klimatyzacyjna (nawilża i ogrzewa powietrze wdychane),
    - filtracja powietrza wdychanego,
    - funkcja rezonacyjna,
    -
funkcja kosmetyczna,
    - funkcja zmysłowa (zmysł węchu)

Zmysł węchu

„Węch długo pozostawał najbardziej zagadkowym z naszych zmysłów. Podstawy rozpoznawania i zapamiętywania około 10 tysięcy różnych zapachów były niezrozumiałe. Dzięki serii pionierskich badań rozwiązali to zagadnienie laureaci Nagrody Nobla z fizjologii i medycyny z 2004 roku 
– Richard Axel i Linda B. Buck.”
uzasadnienie komisji Nagrody Nobla 2004 rok

Prototypowy Pisakowy Test Węchu TW-2

    Test pisakowy został wykonany i opisaną po raz pierwszy w piśmiennictwie polskim przez zespół Kliniki Otolaryngologii WIM w Warszawie [Rapiejko i wsp. Alergoprofil 2008,2]. 
    Test TW-2 zawiera 2 aromaty, waniliowy pobudzający wybiórczo zakończenia nerwów węchowych oraz aromat cytrynowy pobudzający zarówno zakończenia nerwów węchowych jak i zakończenia nerwu trójdzielnego.

Przebieg badania testem pisakowym.
   
Badanie polega na nakreśleniu pisakiem na czystej kartce papieru wielkości min. 6x6 cm litery Z, tak aby łączna długość linii wynosiła 7-10 cm. Następnie należy zbliżyć kartkę papieru pokrytą substancją zapachową naniesioną pisakiem do jednego nozdrza na odległość ok. 5 cm (w tym czasie drugie nozdrze należy zatkać poprzez uciśnięcie nozdrza palcem od zewnątrz). Nie należy dopuszczać do zetknięcia się kartki testowej ani samego pisaka z ciałem chorego.
Badaną osobę należy poprosić o wykonanie delikatnych wdechów powietrza nosem.
Badana osoba powinna odpowiedzieć na 2 pytania:
1. Czy czuje Pan(i) zapach? – test odczucia – detekcji zapachu (TOZ).
2. Jaki zapach Pan(i) czuje – test identyfikacji zapachu (TIZ).
Z uwagi a możliwe trudności w nazwaniu zapachu w przypadku niektórych chorych można zastosować test dyskryminacji polegający na zastąpieniu pytania 2. Jaki zapach Pan(i) czuje?, pytaniem:
3. Proszę odpowiedzieć na pytanie: czy wyczuwany zapach to: 
np.
a. wanilia
b. mięta
c. kawa
d. cytryna
Dobór wersji pytań jest oczywiście dowolny, należy jednak unikać podawania zbliżonych do siebie (zapachów) tak, aby badany mógł jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie.
Te same czy czynności należy powtórzyć z drugim pisakiem a następnie z drugim nozdrzem.
Badanie testem pisakowym jest badaniem orientacyjnym i może służyć jedynie jako badanie przesiewowe. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w badaniu tym testem należy rozważyć przeprowadzenie pełnego badania olfaktometrycznego poprzedzonego badaniem laryngologiczny z rynoskopią lub endoskopią jam nosa. 

Interpretacja wyniku testu węchu

Uproszczona interpretacja wyniku badania zmysłu węchu testem pisakowym TW-2.

Wynik badania testem jakościowym z wykorzystaniem zapachu waniliowego i cytrynowego pozwala na orientacyjną ocenę drożności przewodów nosowych górnego i środkowego z uwagi na różne rozmieszczenie zakończeń nerwowych pobudzanych specyficznie przez różne substancje zapachowe.
Badana osoba nie wyczuwa zapachu waniliowego- niedrożność nosa (np. obrzęk błony śluzowej, polip nosa itd.) w przewodzie nosowym górnym. 
Zapach waniliowy podobnie jak zapach kawy pobudza przede wszystkim zakończenia nerwów węchowych zlokalizowanych w górnej części jamy nosa. 
Badana osoba nie wyczuwa zapachu cytrynowego- niedrożność nosa (np. obrzęk błony śluzowej, polip nosa itd.) w przewodzie nosowym górnym i środkowym. Zapach cytrynowy pobudza zarówno zakończenia nerwów węchowych zlokalizowanych w górnej części jamy nosa jak i gałązki końcowe nerwu trójdzielnego w błonie śluzowej nosa w przewodzie nosowym środkowym.
W przypadku braku zaburzeń drożności przewodów nosowych górnych i środkowych (stwierdzonych w badaniu endoskopowym przez specjalistę laryngologa) lub braku poprawy po leczeniu glikokortykosteroidem donosowym należy w diagnostyce różnicowej wziąć pod uwagę inne niż niedrożność przyczyny upośledzenia zmysłu węchu, pamiętając o przyczynach leżących po stronie centralnego układu nerwowego. 
Upośledzenie odczuwania wybiórczo zapachu waniliowego (przy zachowanym odczuciu innych substancji pobudzających głównie nerw węchowy - nerw I,  np. kawy) może być jednym z pierwszych objawów choroby Alzheimera.

Polecamy publikacje na temat zmysłu węchu:

- Rapiejko P.: Zmysł węchu. Alergoprofil 2006,2(4):4-10. pełen tekst w pfd (bezpłatnie)

- Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Dariusz Jurkiewicz: Wpływ leków przeciwhistaminowych na zmysł węchu u chorych z okresowym alergicznym nieżytem nosa. Alergoprofil 2008, Vol. 4, Nr 2, 22-26

 

 

Serwis opracowano na podstawie monografii P. Rapiejko pt.: 
ZNACZENIE BADANIA ZMYSŁU WĘCHU W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA. 
Wyd. Kl. Otolaryngologii WIM, Warszawa 2009. Wyd I
ISBN 978-83-919495-8-0

 

hosting:  OBAS Copyright (c) P. Rapiejko  2010-2013. All rights reserved.